Odtokové poměry


Hlásné profily na řece Moravě

Průměrný průtok v jednotlivých místech na řece Moravě

Místo

Říční km

Plocha povodí [km2]

Průměrný průtok Qa [m3/s]

Stoletá voda Q100[m3/s]

Olomouc - Nové Sady

232,30

3 323,94

27,10

551,00

Kroměříž

193,70

7 030,31

51,30

860,00

Spytihněv A

169,20

7 891,12

55,40

817,00

Uherské Hradiště C1

159,678

8 667,08

57,90

800,00

Kostelany nad Moravou C6

154,300

8 800,00

58,00

830,00

Strážnice A

133,50

9 145,84

59,60

790,00

ústí

000,00

26 658,00

120,00

---

 

Nedakonicemi protéká Dlouhá řeka od severu k jihu:

od hranice katastru (ústí), v jižní části po hranice katastru na severu o celkové délce 14,9 km.

Koryto Dlouhé řeky v Nedakonicích je upraveno.Od silničního mostu č.427-003 po ústí je ohrázována. Ohrázování je provedeno betonovou zídkou ve vnitřní části obce a přírodní sypanou hrází mimo zastavěnou část obce. 5 ‰ , Q100 = 42 m3/s, přičemž průměrný roční průtok je 0,15 m3/s. Kritickými místy při průchodu povodní je profil mostů přes Dlouhou řeku, kde dochází ke snížení průtočnosti, zachytávání naplavenin, vzdouvání vody a jejímu vybřežování do zástavby obce.


Místa omezující odtokové poměry v katastru Nedakonice