Místa omezující odtokové poměry


K.ú. Nedakonice, Dlouhá řeka h.p. 4-13-02-230

Železniční most přes Dlouhou řeku (par.č. 3012) na trati 330. Vodní hladina je limitována výškou mostu 2,7 m.


K.ú. Nedakonice, Dlouhá řeka h.p. 4-13-02-230

Silniční most přes Dlouhou řeku (par.č. 1975/3). Důležitý silniční most pro dopravu v obci i pro mezinárodní dopravu.


K.ú. Nedakonice, Dlouhá řeka h.p. 4-13-02-230

Lávka určená pro zemědělské stroje (par. č. 1989/2).


Místa omezující odtokové poměry v Nedakonicích z POVIS


Popis a poloha míst omezující odtokové poměry v dPP obce Nedakonice


Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Nedakonice