E.8. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity.


Hlásný profil kategorie A č. 345 Spytihněv na Moravě


Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.

Hlásný profil HP C6 KO
Hlásný profil HP C1 UH 
Hlásný profil HP C9 BO