Popis správního území obce Nedakonice


OÚ Nedakonice – Nedakonice 33, 687 38 Nedakonice

Telefon: +420 572 593 815

Fax: +420 572 593 815

web: http://www.obecnedakonice.cz/ 


Geografické souřadnice katastru:                      

49 ° 00' 27 ''  Sš                   49 ° 03' 10 ''  Sš

17 ° 23' 03 ''  Vd                   17 ° 23' 02 ''  Vd

Střed obce Nedakonice:

49° 01' 43 '' Sš                     17° 22' 54 " Vd


Nadmořská výška:                                     

178 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území obce je 8,4 km2


Počet obyvatel obce se pohybuje okolo 1 500, z toho:

  • děti do 14 - ti let                      202
  • ekonomicky aktivní               1 096
  • ekonomicky neaktivní              206

Zásobování vodou a energiemi:

  • zdroje pitné vody – hloubkový vrt o 80 m v areálu Laksyma a.s. Nedakonice, ZEAS Nedakonice a.s. a vlastní studny vlastníků nemovitostí
  • zemní plyn je dodáván veřejným plynovodem
  • el. energie je dodávána vedením VVN 110kV
  • el. transformovna – Uherské Hradiště (110/22kV /UHD 9)