Inundačních území


A) Přehled inundačních území:


1. Morava

  • LB inundace Kněžpolský les o objemu cca 5,4 mil. m3 na k.ú Kněžpole, Topolná a Babice,
  • PB inundace o objemu cca 8,4 mil. m3 na k.ú. Huštěnovice, Babice, Staré Město,
  • LB inundace Zápověď o objemu cca 7,2 mil. m3 na k.ú. Kunovice, Kostelany, Ostrožská Nová Ves, Chylice,
  • PB inundace Předměstský les o objemu cca 3,4 mil. m3 na k.ú. Nedakonice, Polešovice, Uh. Ostroh, Ostrožské předměstí,
  • LB inundace Na Pastruhu v k.ú. Ostrožské předměstí.

2. Dlouhá řeka

  • PB bezpečnostní přepad do inundace u hřiště