Ledové jevy

V Nedakonicích dochází k výskytu ledových jevů na tocích

Místa  s  výskytem ledových jevů v dPP Nedakonice v POVIS

Mapa míst výskytu ledových jevů v dPP Nedakonice