Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce Nedakonice


Hlásné profily na Dlouhé řece

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi na Dlouhé řece i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil HP C9 BO v Boršicích (ve správě obce Boršice)


Hlásné profily na řece Moravě

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce Nedakonice na toku Morava je hlásný profil kategorie A č. 345  ve Spytihněvi (ve správě ČHMÚ, p.o.). Tento profil je vzdálen 10 říčních km protiproudně od města Uherské Hradiště a 17,5 říčních km od Nedakonic. Z analýzy průměrných průtoků vyplývá, že i na tomto území dochází k průtokovým přídatkům z dalších toků z 55,40 m3/s (Spytihněv) na 57,90 m3/s na profilu kategorie C v Uherském Hradišti, HP C1 UH (Vrbka, Březnice, Burava, Kudlovický potok, Jarošovský potok, Zlechovský potok) a dalším přídatkem je jednoznačně řeka Olšava, která se na katastru obce Kostelany vlévá do Moravy zleva od Kunovic.

Pro monitorování povodňové situace z Moravy pro obec Nedakonice pak slouží hlásný profil kategorie C – HP C6 KO – v obci Kostelany nad Moravou. Profil je vzdálen 3,2 říčních km od katastru a 4,1 km od obce Nedakonice a postupovou rychlost a doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po řece Moravy  (18 – 27 minut)  23 - 35 min (podle rychlosti proudu 7 nebo 10 km/h (( 2 nebo 3 m/s)), ovšem neposkytuje dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstvu katastru před povodní.  Proto je důležité sledovat hlásný profil HP C1 UH v Uherském Hradišti. Postupová rychlost povodňové vlny je 45 minut až 1,5 hodiny.


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Nedakonice jsou na webovou aplikaci dPP Nedakonice zařazeny

srážkoměrná stanice ve Starém Městě (ve správě ČHMÚ)

srážkoměrná stanice na VD Koryčany (ve správě Povodí Moravy)

srážkoměrná stanice Uherské Hradiště (ve správě MěÚ Uherské Hradiště)

srážkoměrná stanice Újezdec (ve správě OÚ Újezdec)