Vodní nádrže


Přehled vodních nádrží přiřazených k dPP Nedakonice v POVIS

Vodní nádrže IV. kategorie ohrožující obec Nedakonice

VN Sovín v k.ú. Boršice – nádrž IV. kategorie ID DIBAVOD: 413 020 190 001

(účel: akumulace vody pro zavlažování i pro požární účely, protipovodňová ochrana)

Parametr

MJ

Sovín

celkový objem ovladatelný po kótu 226,25m.n.m

m3

349 000

retenční objem neovladatelný po kótu  226,25 – 226,70 m.n.m

m3

50 000

Maximální objem

m3

399 000

Prostor stálého nadržení po kótu 223,4 m.n.m

m3

100 000

prostor zásobní 223,40 – 225,5 m.n.m

m3

171 000

retenční objem ovladatelný  225,5 – 226,25 m.n.m

m3

78 000

kóta koruny hráze

m.n.m.

227,93

Kapacita bez. přepadu

m3/s

16,2

Kapacita spodních výpustí

m3/s

0,67

Kapacita koryta pod hrází

m3/s

16,2

Rybník Inzl v k.ú. Nedakonice (parc. č. 1993/74)

Parametr

MJ

Inzl

DIBAVOD

 

413 020 230 005

Plocha hráze

ha

2,17

ČR – St. pozemkový úřad

 

Česká republika - Státní pozemkový fond

Obecní rybník I. v k.ú Nedakonice (parc. č.1989/6 ) - původní nádrž, boční napájení.

            Dlouhá řeka - ř. km 8,4

Parametr

MJ

I.

DIBAVOD

 

413 020 230 007

Plocha hráze

ha

0,1

ČR – St. pozemkový úřad

 

obec Nedakonice

Obecní rybník II. v k.ú Nedakonice (parc. č.1986/35,36,37,38 ) - původní nádrž, boční napájení, Dlouhá řeka - ř. km 8,4

Parametr

MJ

II.

DIBAVOD

 

413 020 230 008

Plocha hráze

ha

0,09

ČR – St. pozemkový úřad

 

obec Nedakonice

Obecní rybník III. v k.ú Nedakonice - vodní plocha III.

 

Oblůčí v k.ú Nedakonice (parc. č.2930/4 ) - původní rameno Moravy

Parametr

MJ

Oblůčí

DIBAVOD   413 020 230 001

Plocha hráze

ha

1,9

ČR – St. pozemkový úřad

 

Povodí Moravy s.p.