Organizace dopravy - objízdné trasy a dopravní omezení


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní průjezdní komunikace E427 směr Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice. V případně uzavření mostu č.427-003, se obcí bude projíždět zadem polní cestou. S průjezdem železničního přejezdu č. P8160 (před obcí Nedakonice ze směru Staré Město u Uherského Hradiště) s výjezdem komunikaci E4273.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

V případě součastného zatopení polní cesty a uzavření mostu č. 427 – 003  je obec přístupná pouze ze směru Starého Města u Uherského Hradiště. V daném případě nelze použít příjezdových cest z Boršic, zaplavený podjezd u železničního mostku, a Polešovic, kde je by byl zaplavený podjezd č. 427 – 004.

Pro tranzitní dopravu by bylo nutné určit (na úrovni vyšších PK) objízdné trasy mimo území obce Nedakonice - nejpravděpodobněji jižní obchvat E50, a dále pokračovat po silnici E55 směr Veselí nad Moravou – Moravský Písek. 


DOPRAVNÍ OMEZENÍ V DPP OBCE 

Přehled dopravních omezení v dPP Nedakonice v POVIS

Dopravních omezení v katastru Nedakonice


OBJÍZDNÉ TRASY V DPP OBCE 

Přehled objízdných tras v dPP Nedakonice v POVIS

Objízdné trasy v katastru Nedakonice