Řeka Morava


Délka toku                            353 km (284 km na území ČR)        

Plocha povodí                      26 658 km²

Průměrný průtok                  120,0 m³/s       

Pramen                                 Králický Sněžník  (1 371 m n. m.)

Ústí                                       řeka Dunaj (Rakousko, Slovensko) ve výšce 151,0 m n.m.

Hydrologické pořadí pro Nedakonice 4-13-02-0010 


Průběh toku řeky Moravy

Řeka pramení na jihu Králického Sněžníku, ve stejnojmenném horském masivu na  Severní Moravě. Řeka Morava je povodňově dobře zmapovaná a její tok  Dolnomoravským Úvalem od Olomouce přes Přerov, kde přibírá levostrannou Bečvu,  Kroměříž, Hulín, Napajedla až po Spytihněv, kde je pohyblivý jez a měrný profil ČHMÚ kategorie A je vcelku klidný, pozvolný, čemuž také odpovídá typ povodně -s pomalým příchodem, pomalým odchodem a delší dobou trvání (v 1997 14 dní). Od Otrokovic je vybudován Baťův kanál. Koryto Moravy je na území obce je upraveno a ohrazováno.

Rizikem je souběh povodně na Moravě, Olšavě nebo Dlouhé řece s Moravou. Rizikem jsou průsaky, protržení nebo přetečení hrází koryt toků. Kulminační průtoky od soutoku s Olšavou po proudu k Nedakonicím postupně klesají vlivem transformace průtoků v inundačních územích. Řeka Morava spolu s Dlouhou řekou v obci ohrožuje svými povodňovými stavy životy a majetek obyvatel. Zaplavuje následně rovněž přilehlý lužní les a zemědělská pole.


Vodní toky v katastru obce Nedakonice - mapa