Stanovená záplavová území


B) Stanovená záplavová území:


Morava – ok. Uherské Hradiště  PB 131,643 – 186,800; LB 133,013 - 196,200

KÚ Zlínského kraje

st.16.4.2013

úč. 3.5.2013

      č.j. KUZL 38964/2012

sp. zn: KUSP 38964/2012 ŽPZE-DZ

 


Dlouhá řeka – ok. Uherské Hradiště  0 – 8,5 ř.km (od ústí po železniční most)

KÚ Zlínského kraje

st.25.8.2003

      č.j. KUZL 2637/2003 ŽPZE-DZ