Předpovědní povodňová služba


Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, s pobočkami v Brně a Ostravě, ve spolupráci se správci povodí.


Povodňová komise sleduje předpovědní hlásné služby (www.chmi.cz, SIVS) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Dále existuje web měřených stavů: (STAVY A PRŮTOKY NA VODNÍCH TOCÍCH, HLADINY VODY V NÁDRŽÍCH), který spravuje Povodí Moravy.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Moravy, s.p. - prostřednictvím internetu
  • od PK ORP Uherské Hradiště - voláním předsedovi PK Nedakonice
  • od PK obce Kostelany nad Moravou
  • od PK obce Boršice
  • od HZS Zlínského kraje
  • od KPK Zlínského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků