Hydrologické údaje a protipovodňová opatření


Území obce Nedakonice se nachází v údolí řeky Moravy, na jeho pravém břehu. Významným přítokem Moravy na teritoriu obce je Dlouhá řeka. Koryto řeky Moravy je zregulované, v trase původního meandrujícího koryta jsou nyní odstavená ramena. Nad obcí se nachází rozsáhlá lužní oblast Kunovský les.


Průměrné úhrny srážek v jednotlivých měsících v mm za období 1961 - 1990:

pro Nedakonice:

I           II          III         IV        V         VI        VII       VIII      IX        X         XI        XII       rok

28       28       27       38       61       78       63       57       42       35       43       34       534

Průměrný počet dnů s bouřkou za rok v Nedakonicích: 29


Z hlediska protipovodňových opatření (PPO) je na k.ú. Nedakonice plánováno vybudovat hráz podél toků Moravy a Dlouhé řeky viz grafická část tohoto PP - Mapa protipovodňových opatření.