B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Nedakonice se nachází v okrese Uherské Hradiště na pravém břehu řeky Moravy. Celková rozloha katastrálního území obce je 14, 484  km2. V době sestavení povodňového plánu v 2013 žilo v obci 1570 obyvatel. Zástavbu tvoří v převážné míře rodinné domy a vilky s dobou výstavby z let 1960 a 1980. V obci je umístěna základní škola s 5 třídami a mateřská škola se 2 odděleními. Ve východní části obce je budována podnikatelská zóna, kde jsou umístěny objekty právnických a podnikajících fyzických osob.

Obec leží na jihovýchodě Zlínského kraje, jehož je součástí, 8 km na jih od města Staré Město - přirozeného centra Staroměstska, 11 km na jihozápad od okresního města Uherské Hradiště a náleží do dolnomoravské nížiny - oblasti Moravského Slovácka.

Nedakonice mají obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště.