Hlásná služba


Vlastní hlásnou povodňovou službu zabezpečuje předseda PK - v součinnosti se členy PK obce Nedakonice a JSDH Nedakonice.

Úkolem hlásné služby je zabezpečit předávání výstražných a varovných informací obyvatelstvu, okolním povodňovým komisím, a nadřízeným povodňovým orgánům.

Hlásná služba vyhlašuje prostředky k tomu určenými II. a III. SPA (rozhlas, vývěsky, rádio) a také tyto stavy, po pominutí nebezpečí a na pokyn předsedy PK, odvolává.