Povodňová komise obce Nedakonice


Povodňovou komisi (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Nedakonice - zasedací místnost

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Nedakonice

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP


Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Nedakonice a v součinnosti s JSDH.


Povodňová komise obce Nedakonice

Obec Nedakonice, Nedakonice 33, 687 38 Nedakonice

tel.: +420 572 593 815 ; fax: +420 572 593 815

email: obecnedakonice@iol.cz

web: www.obecnedakonice.cz


Seznam členů PK obce Nedakonice  odkaz na POVIS

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Klečka, Jaromír

předseda

Nedakonice 33

572 593 815,  606 070 719

Ing. Otrusina, Zdeněk

místopředseda

Přílucká 213 Zlín

950 670 300

Březina, Richard

člen

Kunovice

605 481 394

Bc Novotná, Kamila

zapisovatel(ka)

Nedakonice 33

572 593 815,  604 346 315

Sošková, Jarmila

zapisovatel(ka)

Nedakonice 33

572 593 815