Příslušné související povodňové komise


1. Povodňová komise obce Nedakonice

adr.: Obec Nedakonice, č.p. 33, 687 38 Nedakonice

tel.: +420 572 593 815; fax: +420 572 593 815

e-mail: obecnedakonice@iol.cz

webhttp://www.obecnedakonice.cz/


příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Klečka, Jaromír

předseda

Nedakonice 33

572 593 815, 606 070 719

Ing. Otrusina, Zdeněk

místopředseda

Přílucká 213 Zlín

950 670 300

Březina, Richard

člen

Kunovice

605 481 394

Bc Novotná, Kamila

zapisovatel(ka)

Nedakonice 33

572 593 815,  604 346 315

Sošková, Jarmila

zapisovatel(ka)

Nedakonice 33

572 593 815


2. Povodňová komise města Staré Město

adr.: Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

tel.: 572 416 411, e-mail: meusm@staremesto.uh.cz

fax: 572 416 412 

webwww.staremesto.uh.cz

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Ing. Psotka Kamil

předseda

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 402

Zábranský, Martin Mgr.

místopředseda

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 403

Ing. Kučera, Vladimír

tajemník

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 405

Kotačka, Jakub

člen

HZS ZLK, Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště

950 675 111

Nosek, Miroslav

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 416

Ing. Pluhařová, Alena

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 423

Ing. Staufčík, Robert

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 430

Ing. Štolhoferová, Helena

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 450


2. Povodňová komise správního obvodu ORP 1601 Uherské Hradiště

MěÚ Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

telefon: 572 525 103; fax: 572 551 071, e-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz

webwww.mesto-uh.cz

 

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1

Ing. Blaha, Stanislav

předseda

Město Uherské Hradiště,Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 103

2

PhDr. Frolec, Ivo

místopředseda

Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 112

3

Ing. Krčma, Jan, Ph.D.

tajemník

MěÚ Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 840

4

Ing. Lacka, Lumír

člen

Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 125

5

Ing. Pešáková, Marcela 

člen

MěÚ Uherské Hradiště, Protzkarova 33, 686 70 Uherské Hradiště

572 525 855

6

Ing. Psotka Kamil

člen

Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

572 416 402

7

Macháček, Tomáš, DiS

člen

Povodí Moravy, s.p. Brno, Moravní nám. 766, Uh. Hradiště

572 552 716

 8

Ing. Skryja, Jan

člen

SVK a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště

572 530 131

9

Ing. Večeřa, Milan

člen

Lesy ČR, s.p., Březnická 5659, 760 01 Zlín

956 942 370

10

Ing. Vardan, Pavel (starosta)

člen

Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice

572 432 721

11

Ing. Křeháček, Jaroslav

člen

HZS ÚO, B.Němcové 834, Uherské Hradiště

950 675 302

12

Mgr.plk. Bsonek, Martin

člen

Policie ČR, ÚO UH, Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště

974 678 220


3. Krajská povodňová komise CZ072 Zlínského kraje

adresa: Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín

telefon: 577 043 100, fax: 577 043 102;  web: povoden.kr-zlinsky.cz; www.kr-zlinsky.cz

e-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz

Poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1

Holiš, Radim, Ing.

předseda

Zlínský kraj, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín

577 043 100

2

Ančincová, Hana, Bc

místopředseda

tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

577 043 120

3

Zápecová, Dana, Ing.

místopředseda

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, vedoucí oddělení vodního hospodářství

577 043 357

4

Ing. Pekaj, Robert

tajemník

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, krizové plánování, prevence závažných havárií

577 043 157

5

Lucová, Marcela, Ing.

zástupce tajemníka PK

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, referent vodního hospodářství

577 043 359

6

. . .

. . .

. . .

 


5. Další související povodňové komise (přímý vliv)


PK obce Boršice (Dlouhá řeka)                                 odkaz na POVIS

adr.: Na Návsi 7, 687 09 Uherské Hradiště

tel.: +420 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz

předseda: Ing. Roman Jílek

tel: +420 572 501 118; +420 602 789 907, e-mail: starosta@borsice.cz


Manipulace na VN Sovín (Dlouhá řeka - proti toku)

Osoba zodpovědná za TBD: Ing. Vlastimil Hudeček

adr.: Lesy ČR s.p., Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

mob.: +420 724 523 981, tel.: +420 956 957 122,  e-mail: hudecek.ost57@lesycr.cz

Pracovník pověřený obsluhou: Miroslav Hemza

Slavomírova 1401, 686 03 St. Město u Uh. Hradiště

mob.: +420 603 845 470 Tel.: +420 572 593 815 e-mail: hemzovi@seznam.cz


PK obce Kostelany nad Moravou                                odkaz na POVIS

adr.: OÚ Kostelany nad Moravou 19, 686 01

tel.: +420 572 541 365; fax: +420 572 543 912,

email:  ou@kostelanynadmoravou.c

web:  www.kostelanynadmoravou.cz

předseda PK: Duda Pavel

mob. tel.: +420 734 609 773;  email: starosta@kostelanynadmoravou.cz


PK městyse Polešovice – úřad městyse                       odkaz na POVIS

Polešovice 242, 687 37 Polešovice

tel., fax: +420 572 593 123, tel.: +420 775 574 555 e-mail: info@polesovice.cz

předseda: Ing. Michal Zapletal 

e-mail: starosta@polesovice.cz


PK obce Moravský Písek (Morava) – obecní úřad       odkaz na POVIS

Velkomoravská 1, 696 85 Moravský Písek

tel.: +420 518 387 370, email: ou.mor.pisek@worldonline.cz

předseda: Leoš Filípek

tel.: +420 602 511 315, email: starosta@moravskypísek.cz


5. Související povodňové komise sousedících ORP na území Zlínského kraje

PK ORP 178 Uherský Brod (Olšava)                            odkaz na POVIS

adr.: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

tel.: +420 572 805 111, webwww.uherskybrod.cz

e-mail: podatelna@ub.cz

předseda: Kubáník Ferdinand, Ing.

tel.: +420 572 805 112 email.: ferdinand.kubanik@ub.cz


6. Související povodňové komise ORP mimo rámec Zlínského kraje

PK ORP 154 Veselí nad Moravou, kraj Jihomoravský    odkaz na POVIS

adr.: tř. Masarykova 119 , 698 13 Veselí nad Moravou

tel.: +420 518 670 100,

webwww.veseli-nad-moravou.cz

e-mail: starosta@veseli-nad-moravou.cz

předseda: Ing. Miloš Kozumplík

 

PK ORP 146 Kyjov, kraj Jihomoravský                       odkaz na POVIS

adr.:Masarykovo nám. 30, Kyjov

tel.: +420 518 697 411, fax: +420 518 614 097, webwww.mestokyjov.cz

e-mail: urad@mukyjov.cz

předseda: Mgr.František Lukl, MPA