Zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků


Povodňová komise v rámci své činnosti zabezpečuje pracovní síly a věcné prostředky pro provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních:

a) funkcí v území - zásobování pitnou vodou, potravinami nebo mobilními prostředky protipovodňové ochrany; v příloze tohoto PP jsou uvedena místa (firmy poskytující prodej potravin a balené vody) pro možnost zásobování obyvatelstva potravinami a balenou vodou s adresami a telefonním spojením. Náhradní zásobování vodou cisternami rozmístěnými v zástavbách obce na vyžádání PK Nedakonice. Mobilní prostředky PPO jsou uloženy ve skladu budovy OÚ.

b) osobní a věcné pomoci od orgánů, právnických a fyzických osob - např. technikou ze zemědělského družstva; organizace, fyzické a právnické osoby disponující potřebnou technikou - bagry, buldozery, nákladní vozidla, ženijní technika a.j. jsou uvedeny včetně adres a kontaktů v příloze tohoto PP - jejich nasazení se řídí pokyny PK Nedakonice.

c) evakuaci, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat; Evakuační plán obce Nedakonice - je samostatnou přílohou tohoto PP.