E.9. Export dat z dPP ČR pro obce Nedakonice

Export dat připojených k povodňovému plánu v POVIS

exportovány jsou údaje z povodňového plánu: 10043 Obec Nedakonice
Nastavení rozsahu dat: obsaženy jsou všechny objekty lokalizované na správním území, objekty mimo správní území připojené k vybranému povodňovému plánu a k povodňovým plánům podřízených správních celků