E.7. Vzory vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity

 

 

VZOR VYHLÁŠENÍ SPA


Povodňová komise obce Nedakonice

 

Věc: Vyhlášení stavu pohotovosti (ohrožení) v rámci územní působnosti obce Nedakonice podle § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Podle hlášení Povodňové komise obce Nedakonice dne___.___.____ v ___:___ hod bylo na vodním toku ______________________ v profilu __________v _____:_____ hod dosaženo hodnot výšky hladiny ____ cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity - stav pohotovosti (III. stupni povodňové aktivity - stavu ohrožení). 

Proto Povodňová komise obce Nedakonice vyhlašuje dnes, t. j. ____.____._______ v _____:_____ hod. stav pohotovosti (stav ohrožení) ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. v rámci územní působnosti obce Nedakonice.

Vyhlášení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno krajské povodňové komisi kraje Zlín.

V Nedakonicích dne _____._____._______ v _____:_____ hod.

____________________________________________________
Předseda povodňové komise obce Nedakonice

 


 

VZOR ODVOLÁNÍ SPA


Povodňová komise obce Nedakonice


Věc: Odvolání druhého a třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti a stavu ohrožení ve správním obvodu obce Nedakonice a vodním toku __________ od říčního kilometru __________ po říční kilometr __________

Povodňová komise obce Nedakonice odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti a stav ohrožení na území obce Nedakonice na vodním toku __________ od říčního kilometru __________ do říčního kilometru __________dne___.___.____ v ___:___ hod.

Zrušení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno krajské povodňové komisi kraje Zlín.

Nedakonicích dne _____._____._______ v _____:_____ hod.


___________________________________________________
Předseda povodňové komise obce Nedakonice